External I/O Board

บอร์ด I/O ภายนอก เมื่อใช้ร่วมกับยูนิต ACTAtek3 บอร์ด I/O ภายนอกจะช่วยเพิ่มชั้นความปลอดภัยสำหรับระบบควบคุมการเข้าออกเมื่อเทอร์มินัล ACTAtek3 ถูกเปิดเผยต่อการเข้าถึงทั่วไป [...]