Fingerprint sensor cover

ฝาปิดเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับเครื่องปลายทางที่สัมผัสกับแสงจ้ามาก