Fingerprint Scanner

เสนอ PIN (รหัสผ่าน) ของปุ่มกดและตัวเลือกการตรวจสอบลายนิ้วมือแบบไบโอเมตริกซ์ หน่วย ACTAtek FingerPrint ใช้ทั้งในแอปพลิเคชันความปลอดภัย (การควบคุมการเข้าถึง) และการจัดการกำลังคน [...]