Fingerprint + Smartcard

มีตัวเลือก PIN (รหัสผ่าน), สมาร์ทการ์ด และการตรวจสอบลายนิ้วมือแบบไบโอเมตริก ชุดรวม ACTAtek ใช้ในแอปพลิเคชันความปลอดภัย (การควบคุมการเข้าถึง) [...]