ID-Video Software Suite

ชุดซอฟต์แวร์วิดีโอ ACTAtek ID ตลาดกล้องวงจรปิดมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ตรวจสอบ จับภาพ และวิเคราะห์สตรีมวิดีโอ ACTAtek ก้าวไปอีกขั้นด้วยการรวมเหตุการณ์การรับรองความถูกต้องด้วยไบโอเมตริกซ์เข้ากับสตรีมวิดีโอ [...]