Uninterupted Power Supply (UPS)

 เมื่อธุรกิจต้องการเวลาทำงานที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์บันทึกเวลาและการควบคุมการเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัย หน่วย ACTAtek UPS (เครื่องสำรองไฟ) จะจ่ายไฟที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มการป้องกันไฟกระชากเพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณ จากความเสียหายเกี่ยวกับไฟฟ้าและความไม่สะดวกกับการสูญเสียการใช้งานในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด แหล่งจ่ายไฟ 12VDC/3A ที่ทนทาน [...]