RFID UHF Long Range Integrated Reader

MODEL NO::ACTA-UHF-COMBO เครื่องอ่าน UHF RFID รุ่น ACTA-UHF-COMBO อิงจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเครื่องอ่านรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการรวมเทคโนโลยีขั้นสูง [...]