Simple Time & Attendance Application

แพลตฟอร์มการจัดการ ID ของ ACTAtek มีทั้งคุณลักษณะฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อสร้างโซลูชันที่เรียบง่ายสำหรับแอปพลิเคชันเวลาและการเข้างาน โซลูชันเวลาไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพนี้รวมคุณสมบัติแบบฝังของหน่วย ACTAtek เข้ากับคุณสมบัติการซิงโครไนซ์สองทางตามเวลาจริงเพื่อสร้างแอปพลิเคชันบนเว็บที่ใช้งานง่ายซึ่งใช้โดยองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่เหมือนกัน โซลูชันเวลาและการเข้าร่วมบนเว็บที่เรียบง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้ [...]