ACTAtek Temsen เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์อินฟราเรดเกรดทางการแพทย์ ได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถันเพื่อการวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ที่แม่นยำ ปลอดภัย รวดเร็ว และไร้การสัมผัสด้วยวิธีง่ายๆ