Barcode Slot Reader

ACTAtek Barcode Slot Reader เป็นโซลูชันบัตรสัมผัสที่ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดซึ่งสามารถรวมเข้ากับ ACTAtek Unit ได้สำเร็จเพื่อให้ผู้ใช้มีตัวเลือกอื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตรสัมผัสที่มีอยู่ เครื่องอ่านบาร์โค้ดสล็อตขนาดเล็กนี้สามารถอ่านประเภทบาร์โค้ดที่ใช้บ่อยที่สุด เช่น [...]