ACTAtek Barcode Slot Reader เป็นโซลูชันบัตรสัมผัสที่ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดซึ่งสามารถรวมเข้ากับ ACTAtek Unit ได้สำเร็จเพื่อให้ผู้ใช้มีตัวเลือกอื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตรสัมผัสที่มีอยู่