Break Glass

กระจกแตกนี้ใช้สำหรับ การเปิดประตูฉุกเฉินเพื่อตัดไฟ EM Lock เพื่อเปิดประตู กระจกแตกนี้ได้รับการทดสอบโดย ACTAtek สำหรับวัตถุประสงค์ในการเปิดประตูฉุกเฉิน เช่น ไฟ [...]