กระจกแตกนี้ใช้สำหรับ การเปิดประตูฉุกเฉินเพื่อตัดไฟ EM Lock เพื่อเปิดประตู