Contactless Push Button

ปุ่มกดแบบไร้สัมผัสสามารถใช้เพื่อเปิดประตูจากภายในผ่านกลไกแม่เหล็กไฟฟ้า ออกแบบมาให้มีทั้งวงจรปิดปกติ (NC) และวงจรเปิดปกติ (NO) เพื่อเปิดประตูจากด้านในด้วยกลไกแม่เหล็กไฟฟ้า ออกแบบโดยใช้ทั้งวงจรปิดปกติ (NC) และวงจรเปิดปกติ [...]