ปุ่มกดแบบไร้สัมผัสสามารถใช้เพื่อเปิดประตูจากภายในผ่านกลไกแม่เหล็กไฟฟ้า ออกแบบมาให้มีทั้งวงจรปิดปกติ (NC) และวงจรเปิดปกติ (NO)