Magnetic Strip Reader

ACTAtek Magnetic Strip Reader เป็นโซลูชันบัตรสัมผัสที่ใช้เทคโนโลยีบัตรแม่เหล็กซึ่งสามารถรวมเข้ากับ ACTAtek Unit ได้สำเร็จเพื่อให้ผู้ใช้มีตัวเลือกอื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตรสัมผัสที่มีอยู่ เมื่อคุณมีพื้นที่จำกัด เครื่องอ่านแถบแม่เหล็กขนาดเล็กนี้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่ง [...]