ACTAtek Magnetic Strip Reader เป็นโซลูชันบัตรสัมผัสที่ใช้เทคโนโลยีบัตรแม่เหล็กซึ่งสามารถรวมเข้ากับ ACTAtek Unit ได้สำเร็จเพื่อให้ผู้ใช้มีตัวเลือกอื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตรสัมผัสที่มีอยู่