NETWORKING – TH

WiFi Adapter/Router

ด้วยโมดูลไร้สายภายนอกขนาดกะทัดรัด ปัจจุบัน ACTAtek รองรับการเชื่อมต่อไร้สายที่ให้ความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าเมื่อสร้างสภาพแวดล้อมไร้สาย สิ่งนี้ทำให้สามารถเข้าถึง ACTAtek ผ่านเครือข่าย Wi-Fidirectly.     [...]

Go to Top