โมเด็ม 3G ของ ACTAtek Wireless Data Gateway เป็นเราเตอร์การเข้าถึงแบบไร้สายอย่างแท้จริง มีการเชื่อมต่อ WAN HSDPA บรอดแบนด์ผ่านมือถือด้วยอัตราข้อมูลสูงสุด 7.2Mbps บนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) รองรับทั้งการเชื่อมต่อไร้สาย WiFi 802.11b/g และอีเธอร์เน็ตแบบใช้สาย 10/100Mbps