SMARTCARD UNITS – TH

ACTAtek Smartcard – EM

มีรหัส PIN (รหัสผ่าน) สำหรับปุ่มกดและ EM Smartcard อุปกรณ์นี้ใช้ทั้งในแอปพลิเคชันความปลอดภัย (การควบคุมการเข้าถึง) และการจัดการแรงงานเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายผ่านเบราว์เซอร์ใดก็ได้การสื่อสารเครือข่ายที่เข้ารหัสตัวเลือกกล้อง CMOS/วิดีโอในตัวสำหรับการเฝ้าระวังวิดีโอ [...]

ACTAtek Smartcard – CePAS

มีรหัส PIN (รหัสผ่าน) สำหรับปุ่มกดและ CePAS Smartcard อุปกรณ์นี้ใช้ทั้งในแอปพลิเคชันการรักษาความปลอดภัย (การควบคุมการเข้าถึง) และการจัดการแรงงานเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายผ่านเบราว์เซอร์ใดก็ได้การสื่อสารเครือข่ายที่เข้ารหัสตัวเลือกกล้อง CMOS/วิดีโอในตัวสำหรับการเฝ้าระวังวิดีโอ [...]

ACTAtek Smartcard – HID iClass

มี PIN ปุ่มกด (รหัสผ่าน) และ HID iClass Smartcard หน่วยนี้ใช้ทั้งในแอปพลิเคชันความปลอดภัย [...]

ACTAtek Smartcard – HID Proximity

มีรหัส PIN (รหัสผ่าน) สำหรับปุ่มกดและ HID Proximity Smartcard อุปกรณ์นี้ใช้ทั้งในแอปพลิเคชันความปลอดภัย (การควบคุมการเข้าถึง) [...]

ACTAtek Smartcard – MIFARE®

มี PIN ปุ่มกด (รหัสผ่าน) และ MIFARE® Smartcard หน่วยนี้ใช้ในแอปพลิเคชันความปลอดภัย (การควบคุมการเข้าถึง) และการจัดการแรงงานเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายผ่านเบราว์เซอร์ใดก็ได้การสื่อสารเครือข่ายที่เข้ารหัสตัวเลือกกล้อง [...]

Title

Go to Top