ACTAtek Smartcard – HID Proximity

มีรหัส PIN (รหัสผ่าน) สำหรับปุ่มกดและ HID Proximity Smartcard อุปกรณ์นี้ใช้ทั้งในแอปพลิเคชันความปลอดภัย (การควบคุมการเข้าถึง) [...]