Capital and Human Asset Tracking

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ACTAtek จะแนะนำโซลูชันการติดตามสินทรัพย์ใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการจัดการ ACTAtek ID ที่ขยายเพิ่มเติมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะแนะนำชุดซอฟต์แวร์ที่มีการผสานรวมอย่างแน่นหนา ซึ่งรวมจุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย [...]