HSBC BANK (EGYPT)

HSBC (Hong Kong Shanghai Banking Corporation) ให้กลุ่มธนาคารที่ขอให้รู้จักกับบริษัทที่ใหญ่ขึ้นไปที่ 6 ของโลกตามการวัดผลรวมของ [...]