BUKIT PANJANG GOVERNMENT HIGH SCHOOL

Bukit Panjang Government High School เป็นหนึ่งใน 6 โรงเรียนแรกในสิงคโปร์ที่ได้รับสถานะในกำกับของรัฐจากกระทรวงศึกษาธิการในปี 1994 โรงเรียนมัธยมแห่งนี้มีทั้งหมด [...]