ACTAtek Access Manager Suite (ACTAtek AMS) เป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์บนเว็บที่เสนอการรายงานและวิเคราะห์การเข้างานตามเวลาและการควบคุมการเข้าถึงที่ฐานข้อมูลส่วนกลางแห่งเดียว .

ด้วย ACTAtek AMS ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายงานประเภทต่างๆ ตามข้อมูลที่รวบรวมได้โดยตรงจากเทอร์มินัล ACTAtek หรือเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลผู้ใช้จากหน้าการจัดการผู้ใช้บนเว็บและ จากนั้นส่งข้อมูลที่อัปเดตไปยังอุปกรณ์ ACTAtek ระยะไกลแบบเรียลไทม์

ชื่อผู้ใช้สาธิต: admin
รหัสผ่านสาธิต: 1