การออกแบบล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ผิดพลาดนี้ไม่มีชิ้นส่วนกลไกแต่ใช้แรงแม่เหล็กเพื่อยึดและเปิดประตู เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่ต้องมีการควบคุมการเข้าออกหรือทางออก เช่น ประตูทางออก ล็อค EM นี้ได้รับการทดสอบโดย ACTAtek และคุณสามารถซื้อได้ เป็นแพ็คเกจการขายทั้งหมด

EM-350M brochure (2.66MB)