เทอร์มินัล ACTAtek ของเราสามารถรองรับ “Power Over Ethernet” เพื่อจ่ายไฟให้กับยูนิตด้วยสายเคเบิลเครือข่ายเส้นเดียว (Rj-45) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ยากต่อการค้นหาแหล่งพลังงานมาตรฐาน