ACTAtek Access Control

การเข้าถึงประตูเป็นหน้าที่สำคัญของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยหรือความปลอดภัย ความจำเป็นในการรู้ว่าใครพยายามที่จะเข้าหรือออกจากสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมีความสำคัญมากขึ้นในทุกธุรกิจ องค์ประกอบสำคัญของโซลูชันการพิสูจน์ตัวตนทั้งหมดคือความเป็นเอกลักษณ์ การยืนยัน ID ของบุคคลที่พยายามเข้าถึงหรือออก รหัสผ่านไม่ถือว่าปลอดภัยอีกต่อไป – ปัจจุบันการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจจำนวนมาก [...]