PACIFIC COFFEE (HONG KONG)

Pacific Coffee Company ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ให้บริการกาแฟระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการเครื่องดื่มกาแฟชนิดพิเศษที่เพิ่มขึ้นของฮ่องกงและสิงคโปร์ ตั้งแต่นั้นมา Pacific Coffee [...]