MUIRFIELD CONTRACTS (SCOTLAND, UK)

Muirfield ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จในสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ขณะนี้พวกเขากำลังสร้างโรงเรียน (Kingspark School) ในเมืองดันดี ประเทศสกอตแลนด์ [...]